Privatumo politika

 1. Bendrosios nuostatos

  UAB „SANITEX“, juridinio asmens kodas 110443493, buveinės adresas: Raudondvario pl. 131, Kaunas, Lietuva, tel. Nr.: +370 37 40 11 11, el. p.: [email protected]. (toliau – Sanitex, Bendrovė) supranta, kad asmens duomenų apsauga yra svarbi mūsų klientams, tiekėjams, partneriams bei kitiems asmenims, kurių asmens duomenis tvarko (toliau – duomenų subjektai), todėl itin atsakingai ir rūpestingai saugo kiekvieno duomenų subjekto privatumą.

  Šis privatumo pranešimas numato, kaip Sanitex tvarko duomenų subjektų asmens duomenis, įskaitant, informaciją, kokie asmens duomenys tvarkomi, kaip jie renkami ir toliau tvarkomi, kiek laiko saugomi, kam teikiami, kokias teises turi duomenų subjektai bei kur kreiptis dėl jų įgyvendinimo ar kitais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.

  Privatumo pranešimas yra parengtas remiantis šiais teisės aktais:

  1. Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau- BDAR arba Reglamentas);
  2. 2018 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas nr. XIII-1426 (toliau- ADTAĮ);
  3. 2004 m. balandžio 15 d. Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas Nr. IX-2135;

   

  Bendrovės interneto svetainė yra skirta ne jaunesniems nei 14 metų amžiaus asmenims. Asmenys, kurie yra jaunesni nei 14 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per Bendrovės interneto svetainę.

 2. Kaip renkame jūsų duomenis?

  Kaip surenkame jūsų duomenis priklauso nuo paslaugų, kurias mes jums teikiame ar nuo mūsų bendradarbiavimo pobūdžio.

  Sanitex tvarko duomenis:

  1. Gautus tiesiai iš duomenų subjekto (Jūsų), pvz. kai atsiunčiate mums užklausas ar pranešimus nurodytais kontaktais, pasirašote su mumis bendradarbiavimo sutartis, ar atsiunčiate mums savo gyvenimo aprašymą kandidatuojant į laisvas darbo vietas, pildote anketas, registruojatės mūsų interneto puslapiuose ar organizuojamose akcijose;
  2. kurie yra generuojami, kai Jūs naudojatės mūsų paslaugomis, pvz., kai naudojatės mūsų tinklu ir paslaugomis, t. y. skambinate telefonu, siunčiate trumpąją žinutę (SMS), naršote internete, lankotės mūsų interneto svetainėse ir pan.;
  3. kuriuos gauname iš kitų šaltinių, pvz., esant pagrindui, iš kitų įstaigų ar bendrovių t. y. bankų, viešai prieinamų registrų, kredito biurų (pvz. UAB „Creditinfo“), draudimo bendrovių ir kt.
 3. Kokiais tikslais ir kokius asmens duomenis tvarkome?

  Cash&carry klientų kortelės administravimas

  Duomenų tvarkymo tikslai

  Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas (BDAR 6 straipsnis)

  Duomenų kategorijos

  Duomenų saugojimo trukmė

  Lojalumo (Promo Cash&Carry) kortelių išdavimas ir administravimas

  BDAR 6 straipsnio 1 dalies b sunktas – sutartis

   

  Įmonės pavadinimas, vardas, pavardė, PVM mokėtojo kodas, verslo liudijimo ar individualios veiklos pažymėjimo ar ūkininko pažymėjimo numeris, jo galiojimo data, informacija apie fizinio/juridinio asmens veiklos pobūdį, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, iškrovimo adresai, pagrindinė veikla, įmonės vadovas, žmonių, dirbančių įmonėje skaičius, kortelės naudojimosi vieta (parduotuvė) ir laikas (tik įėjimo į parduotuvę informacija), kortelės numeris, asmenų, kuriems užsakoma kortelė vardai, pavardės ir el. pašto adresai, kortelės atsiėmimo vieta.

   

  10 metų nuo paskutinio kortelės panaudojimo

  Tiesioginė rinkodara

   

  BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas – sutikimas

   

  Vardas, pavardė, el. paštas, veiklos pobūdis

   

  3 metai nuo paskutinio naujienlaiškio atidarymo

   

  Sanitex, siekdamas skleisti informaciją apie savo veiklą, bei pasiūlyti kliento poreikius ir lūkesčius atitinkančias paslaugas, administruoja šias interneto svetaines ir socialinių tinklų paskyras:

  Duomenų tvarkymo tikslai

  Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas (BDAR 6 straipsnis)

  Duomenų kategorijos

  Duomenų saugojimo trukmė

  Stebint paskyrų ir svetainės lankomumo statistiką

  BDAR 6 str. 1. d. a ir f punktai- duomenų subjekto sutikimas ir teisėtas duomenų valdytojo interesas.

   

  Slapukų renkama informacija, susijusi su puslapio lankytojais (daugiau informacijos slapukų skiltyje); Anoniminiai statistiniai duomenys

   

  Nurodyta slapukų politikoje

  Atsakant į jūsų užklausas pateiktas per socialinių tinklų paskyras bei svetainę

   

  BDAR 6 str. 1. d. a ir f punktai- duomenų subjekto sutikimas ir teisėtas duomenų valdytojo interesas.

   

  Puslapio gerbėjų paskelbtas turinys mūsų socialinėse paskyrose; užklausose pateikta informacija.

   

  Per internetinę svetainę pateiktos užklausos trinamos 1 metams po užklausos išsprendimo, socialiniuose tinkluose vartotojų pateiktos užklausos ar komentarai tvarkomos pagal konkretaus socialinio tinklo privatumo politiką

  Administruojant pateikiamą turinį

   

  BDAR 6 str. 1. d. a ir f punktai- duomenų subjekto sutikimas ir teisėtas duomenų valdytojo interesas.

   

  Puslapio gerbėjų paskelbtas turinys mūsų socialinėse paskyrose; užklausose pateikta informacija.

   

  Kol duomenų subjektas pats panaikina turinį

  Lankantis mūsų socialinių tinklų paskyrose, jūsų duomenys gali būti tvarkomi ir socialinių tinklų administratorių. Rekomenduojame susipažinti ir su socialinių tinklų pateikiamomis privatumo politikomis:

  Facebook privatumo politika: https://lt-lt.facebook.com/privacy/explanation;

  Linkedin privatumo politika: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy;

  Youtube privatumo politika: https://www.youtube.com/intl/en-GB/yt/about/policies/#community-guidelines

   

  Santykių su tiekėjais palaikymas

  Duomenų tvarkymo tikslai

  Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas (BDAR 6 straipsnis)

  Duomenų kategorijos

  Duomenų saugojimo trukmė

  Santykių su tiekėjais palaikymas

  BDAR 6 straipsnio 1 dalies b sunktas – sutartis

   

  Vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (el. pašto adresas, telefonas, adresas), PVM mokėtojo kodas, verslo liudijimo ar individualios veiklos pažymėjimo ar ūkininko pažymėjimo numeris, jo galiojimo data, asmens kodas, veikla pagal verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą ar ūkininko pažymėjimą, banko sąskaitos numeris, įgaliojimai.

   

  10 metų po sutarties pasibaigimo

   

  Atrankos į laisvas darbo vietas

  Duomenų tvarkymo tikslai

  Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas (BDAR 6 straipsnis)

  Duomenų kategorijos

  Duomenų saugojimo trukmė

  Kandidatų į laisvas darbo pozicijas atranka

  BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas – sutikimas

   

  Vardas ir pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta, telefono Nr., el. pašto adresas, išsilavinimas, informacija apie darbo patirtį, informacija apie įgūdžius, informaciją apie vairuotojo pažymėjimą, kompiuterinis raštingumas, lūkesčiai dėl miesto, pozicijos ir atlyginimo, CV ir kita informacija, jeigu nurodote

   

  Iki atrankos pabaigos

  Kandidatų duomenų bazės administravimas

   

  BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas – sutikimas

   

  Visa kandidato pateikta ir atrankos metu surinkta informacija

   

  Jei duodamas sutikimas- saugoma 2 metus po atrankos

   

  Tiesioginė rinkodara

  Duomenų tvarkymo tikslai

  Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas (BDAR 6 straipsnis)

  Duomenų kategorijos

  Duomenų saugojimo trukmė

  Pasiūlymų, naujienlaiškių ir reklamų siuntimas klientams ir kitiems suinteresuotiems asmenims

  BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas – sutikimas

   

  Vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, informacija apie dominančias prekes ir pasiūlymus.

   

  3 metai po paskutinio naujienlaiškio atidarymo arba iki sutikimo atšaukimo

  Statistikos tikslais

   

  BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas – sutikimas

   

  Naudojami tinklo duomenų rinkėjai (angl. „web beacons”), unikalūs identifikatoriai ir kitos sekimo priemonės, renkančios informaciją apie naujienlaiškių užsisakymą, (ne)gavimą, atidarymą, nuorodų paspaudimą, atsisakymą, kokia aplikacija/programa naudojama laiškui perskaityti, IP adresas ir pagal jį priskirta valstybė.

   

  3 metai po paskutinio naujienlaiškio atidarymo

   

  Kad galėtume tvarkyti mūsų naujienlaiškių prenumeratorių sąrašą ir siųsti jiems el. laiškus, mes naudojame automatizuotą rinkodaros platformą MailerLite. Su MailerLite privatumo politika galite susipažinti šiuo adresu: https://www.mailerlite.com/privacy-policy.

  Jūs galite atsisakyti naujienlaiškio prenumeratos, paspaudus kiekvieno naujienlaiškio apačioje esančią nuorodą.

   

  Sutarčių su klientais administravimas, paslaugų teikimas ir konsultavimas

  Duomenų tvarkymo tikslai

  Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas (BDAR 6 straipsnis)

  Duomenų kategorijos

  Duomenų saugojimo trukmė

  Sutarčių administravimas

  BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas – sutartis

   

  Kliento juridinio asmens kontaktinio asmens ar kliento fizinio asmens vardas, pavardė, PVM mokėtojo kodas, verslo liudijimo ar individualios veiklos pažymėjimo ar ūkininko pažymėjimo numeris, sąskaitos numeris, kontaktiniai duomenys.

   

  10 metų po sutarties pasibaigimo

  Kliento www.sanitex.eu paskyros administravimas

  BDAR 6 straipsnio 1 dalies b sunktas – sutartis

   

  Vardas, pavardė, kontaktai, prisijungimo duomenys, pirkimo istorija, pristatymo adresai.

   

  10 metų po sutarties pasibaigimo

  Sąskaitų faktūrų išrašymas

  BDAR 6 straipsnio 1 dalies b sunktas – sutartis

   

  Vardas, pavardė, PVM mokėtojo kodas, verslo liudijimo ar individualios veiklos pažymėjimo ar ūkininko pažymėjimo numeris, pirkinių krepšelis

   

  10 metų

  Bendrovės klientų skambinančių į klientų aptarnavimo centrą aptarnavimo kokybės užtikrinimas, užsakymų priėmimas, susijusių prekių ir paslaugų siūlymas

  BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas- sutikimas, b punkta- sutarties vykdymas, f punktas – teisėtas interesas

   

  Skambinančiojo vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (el. pašto adresas, telefonas, adresas), nuomonė apie paslaugos kokybę, atsiliepimai, užsakymai, pokalbių garso įrašai, skambučio metaduomenys.

   

  Iki 4 metų, kol įrašai išsitrina ant senųjų užrašant naujus įrašus

  Įsiskolinimų valdymas ir administravimas

  BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas – teisėtas interesas

   

  Vardas, pavardė, pareigos, informacija apie įsiskolinimą, kontaktiniai duomenys.

   

  10 metų

   

  Vaizdo stebėjimas

   

  Duomenų tvarkymo tikslai

  Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas (BDAR 6 straipsnis)

  Duomenų kategorijos

  Duomenų saugojimo trukmė

  Įmonės turto ir darbuotojų apsauga

  BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas – teisėtas interesas

   

  Vaizdo kameros fiksuojamas vaizdas

   

  Iki 3 mėnesių, kol įrašai išsitrina ant senųjų užrašant naujus įrašus

 4. Kaip apsaugome jūsų duomenis?

  Siekiant užtikrinti pavojų atitinkančio lygio saugumą tvarkant duomenis, Sanitex yra įgyvendinusi tinkamas technines ir organizacines priemones. Bendrovė, parinkdama ir įgyvendindama tinkamas technines ir organizacines priemones duomenų tvarkymo saugumui užtikrinti vadovaujasi:

  ENISA gairėmis: https://www.enisa.europa.eu/publications/guidelines-for-smes-on-the-security-of-personal-data-processing

  gerosiomis informacinės saugos praktikomis;

  VDAI gairėmis: http://vdai.lrv.lt/uploads/vdai/documents/files/02_%20VDAI_saugumo_priemoniu_gaires-2019-08-09.pdf”

 5. Kam teikiame jūsų duomenis?

  Duomenims tvarkyti Sanitex pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie užtikrina atitiktį BDAR ir tokį patį asmens duomenų saugumo lygį, koks yra nustatytas Sanitex asmens duomenų politikoje.

  Pateikiame Sanitex pasitelktų duomenų gavėjų kategorijų sąrašą:

  1. Sanitex grupės įmonės (įskaitant, bet neapsiribojant UAB „Baltic Logistic Solutions“, UAB „Officeday“), franšizės sutarties pagrindu „Officeday“ prekės ženklą ir koncepciją naudojančios įmonės.
  2. įstatymų numatyta tvarka valstybės institucijos: Valstybinė mokesčių inspekcija, Sodra, Darbo birža ir kt.;
  3. duomenų centrų, prieglobos, debesijos, svetainės administravimo ir susijusias paslaugas teikiančios, programinę įrangą kuriančios, teikiančios, palaikančios ir vystančios įmonės, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančios įmonės, ryšio paslaugas teikiančios įmonės;
  4. reklamos, rinkodaros paslaugas teikiančios įmonės;
  5. buhalterinės apskaitos, archyvavimo, fizinės ir/ar elektroninės apsaugos, turto valdymo ir/ar kitas verslo paslaugas teikiančios įmonės;
  6. Krovinių vežėjai ir/ar kurjeriai;
  7. antstoliai, teisines ir/ar skolų išieškojimo paslaugas teikiantys subjektai, reikalavimo teisę į skolą perimantys subjektai; jungtinių skolininkų duomenų rinkmenų tvarkytojai;
  8. teisėsaugos institucijos pagal jų pateiktą prašymą arba mūsų iniciatyva, jei yra įtarimų, kad buvo įvykdyta nusikalstama veika, taip pat teismai ir kitoms ginčų nagrinėjimo institucijos; mokesčių administratoriai.
 6. Duomenų teikimo sąlygos

  Duomenų subjektai užtikrina, kad jų pateikiami asmens duomenys yra teisingi bei aktualūs, t. y. pasikeitus asmens duomenims, duomenų subjektai turi juos atnaujinti pateikdami naujus, teisingus duomenis. Duomenų subjektai supranta, jog kitu atveju Sanitex gali neužtikrinti kokybiškų paslaugų teikimo, bei turės teisę atsisakyti suteikti Paslaugas duomenų subjektui. Jūs taip pat turite teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau jūsų asmens duomenų pateikimas yra reikalingas ir būtinas šioje privatumo politikoje nurodytiems tikslams įgyvendinti, todėl Jums nepateikus savo asmens duomenų, Sanitex gali nepavykti įgyvendinti išvardytų tikslų.

 7. Kokias teises turite ir kaip galite jomis pasinaudoti?

  Vadovaujantis BDAR nuostatomis, Jūs, kaip duomenų subjektas galite pasinaudoti šiomis teisėmis:

  1. Teisė susipažinti su asmens duomenimis. T. y. pateikti prašymą suteikti informaciją, ar jūsų asmens duomenys yra tvarkomi, o jeigu asmens duomenys yra tvarkomi, turite teisę susipažinti su tvarkomais jūsų asmens duomenimis.
  2. Teisė ištaisyti asmens duomenis. T. y. pateikti prašymą ištaisyti Jūsų asmens duomenis jei nustatote, kad mūsų tvarkomi asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs.
  3. Teisė ištrinti duomenis(teisė „Būti pamirštam“).T. y. pateikti prašymą ištrinti Jūsų asmens duomenis jei jūsų duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai.
  4. Teisė apriboti duomenų tvarkymą. T. y. Pateikti prašymą apriboti (sustabdyti) Jūsų asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai, pvz., jūs prašote ištaisyti jūsų asmens duomenis (kol tikrinamas asmens duomenų tikslumas ir (ar) jie taisomi), nustatoma, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ir jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti, jūs pareiškėte nesutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo ir kt.
  5. Teisė į duomenų perkėlimą. . y. pateikti prašymą perkelti jūsų asmens duomenis, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, perkelti jums ir (arba) kitam duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu.
  6. Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu. T. y. išreikšti nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, kai duomenys yra tvarkomi teisėto intereso arba viešojo intereso teisiniu pagrindu.
  7. Teisė reikalauti, kad Jums nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas, dėl kurio jums kyla teisinės pasekmės arba kuris panašiu būdu jums daro didelį poveikį;
  8. Teisė bet kuriuo metu atšaukti mums duotus sutikimus, dėl asmens duomenų tvarkymo, pvz. dėl tiesioginės rinkodaros.

   

  Savo teises galite įgyvendinti:

  1. Siunčiant mums laisvos formos prašymą el. pašto adresu [email protected]. Prašymas turi būti pasirašytas ir atskenuotas, taip pat prie prašymo turi būti pateikta asmens dokumento kopija, tam, kad galėtume įsitikinti jūsų tapatybe.
  2. Siunčiant prašymą registruotu paštu, adresu Raudondvario pl. 131, Kaunas, prašymas turi būti pasirašytas. Prie prašymo turi būti pridėta jūsų asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

   

  Prašymas turi būti įskaitomas, pasirašytas, jame turi būti nurodytas duomenų subjekto vardas, pavardė, gyvenamoji vieta ir kiti duomenys pageidaujamos formos ryšiui palaikyti, informacija apie tai, kokią iš duomenų subjekto teisių ir kokia apimtimi duomenų subjektas pageidauja įgyvendinti.

  Atsakymą į Jūsų prašymą mes pateiksime ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais, reikalaujančiais papildomo laiko, mes, Jums apie tai pranešę, turėsime teisę pratęsti prašymo atsakymo laiką.