Tvarumas ir socialinė atsakomybė

Esame bendrovė, besispecializuojanti įvairių prekių didmeninėje ir mažmeninėje prekyboje ir distribucijoje, įsipareigojusi savo klientams tiekti kokybiškas prekes laikydamasi tinkamų darbo vietos ir darbo sąlygų, atitinkančių mūsų klientų keliamus bei tarptautinius standartus.

Siekiame būti lygias galimybes skatinančiu darbdaviu, užtikrinančiu saugią, sveiką, profesionalią ir veiksmingą darbo aplinką visiems savo darbuotojams.

Siekdami šio tikslo ketiname:

  • Būti socialiai atsakingi ir laikytis nacionalinių bei tarptautinių teisės aktų reikalavimų.
  • Vykdyti įmonės darbo vietų ir darbo aplinkos sąlygų gerinimą ir užtikrinti visų mūsų darbuotojų saugą ir sveikatą.
  • Užtikrinti, kad darbuotojai nebūtų diskriminuojami, griežtai užkirsti sąlygas priverstiniam darbui, vaikų darbui ir prievartinėms drausminamosioms priemonėms.
  • Suteikti darbuotojams sąžiningą atlygį už atliekamą darbą, užtikrinti teisę į asociacijų laisvę bei kolektyvines derybas ir užtikrinti teisės aktų reikalavimus atitinkantį darbo laiko režimą.
  • Nuolat peržiūrėti ir tobulinti įmonės politiką atsižvelgiant į teisės aktų pokyčius, mūsų įmonės ir mūsų klientų reikalavimus

Ši įmonės socialinės atsakomybės politika bus efektyviai įgyvendinama, palaikoma ir tinkamomis priemonėmis skelbiama viešai bei aptariama su suinteresuotais įmonės darbuotojais ir kitais asmenimis.

Socialinės atsakomybės ataskaita

UAB SANITEX 2015 m. vasario 24 d. buvo sertifikuota pagal tarptautinį socialinės atsakomybės standartą SA8000:2008 ir įsipareigojo laikytis šio standarto principų, rūpintis savo darbuotojų gerove, puoselėti socialiai atsakingą požiūrį į darbuotojus ir juos supančią aplinką.

Mūsų įmonė ir toliau laikosi standarto nustatytų reikalavimų: nenaudoja vaikų darbo, užtikrina tinkamas sąlygas darbuotojų profesinės saugos ir sveikatos apsaugai, garantuoja darbuotojų organizacijų laisvę, draudžia bet kokią darbuotojų diskriminaciją, netaiko ir neskatina fizinių drausminių priemonių, priverstinio darbo, laikosi darbo laiko reglamentavimo, teisingai atlygina už darbą. Nepaisant to, UAB SANITEX stengiasi padaryti dar daugiau. Todėl įmonė yra išsikėlusi aukštesnius socialinės atsakomybės tikslus: dalyvauti socialinėje veikloje, rūpintis aplinkos apsauga, skatinti darbuotojų sportinį aktyvumą, stiprinti darbuotojų imunitetą, palaikyti mažą vartotojams tiekiamų produktų rizikos lygį.

Socialinė parama. UAB SANITEX aktyviai dalyvauja socialinėse akcijose ir remia įvairias paramos organizacijas.

UAB SANITEX per asociaciją „Padedu augti“ remia trynukus auginančias šeimas, suteikdama joms teisę nemokamai atsiimti sauskelnių pagal kiekvienos šeimos poreikį įmonės parduotuvėse. Per 2020 ir 2021 m. įmonė viso išdalino sauskelnių remiamoms šeimoms, kurių vertė 13 393,93 Eur.

Taip pat nuo 2015 m. UAB SANITEX nuolat dalyvauja akcijoje, kurios metu kviečia darbuotojus ir „PROMO Cash&Carry“ lankytojus aukoti gyvūnams skirtas prekes į prekybos centruose esančias specialias aukojimo dėžes. 2015 – 2020 m. laikotarpiu surinkta viso 13 559 kg šunų ir kačių maisto, kuris kasmet perduodamos gyvūnų globos namams.

UAB SANITEX nuolat bendradarbiauja su Kraujo centru bei kitomis kraujo donorystės organizacijomis. Kiekvieną ketvirtį įmonėje organizuojamos kraujo donorystės akcijos, kurių metu kraujo paaukoja apie 40 darbuotojų. Paskutinės akcijos metu 2021 m. rudenį paaukota apie 20 litrų kraujo.

UAB SANITEX priklausanti įmonė „Officeday“ bendradarbiauja su projektu „Vaikų svajonės“, kurio tikslas padėti sunkiau gyvenantiems jauniesiems talentams. “Officeday” šiemet padėjo mažiesiems pasiruošti mokyklai, kad rugsėjo 1-osios džiaugsmo netemdytų reikalingų mokyklinių priemonių stygius. Projekto metu tiek fizinėse, tiek internetinėje „Officeday“ parduotuvėse, klientai bei „Officeday“ darbuotojai išpildė net 528 svajones.

Darbuotojų interesai UAB „SANITEX“ skatina darbuotojus sportuoti. Įmonė subūrė savo krepšinio komandą, suteikė jai patalpas treniruotėms ir komandines aprangas. Taip pat įmonė organizuoja krepšinio lygą tarp SANITEX grupės įmonių, kurios metu geriausios komandos apdovanojamos prizais.

UAB „SANITEX“ rūpinasi darbuotojų sveikata, darbo vietoje atlieka profilaktinius sveikatos patikrinimus ir skatina darbuotojus bei jų šeimos narius skiepytis nuo gripo ir erkinio encefalito, kompensuodama pusę vakcinos kainos. Įmonė ypatingą dėmesį skyrė Covid-19 ligos prevencijai nuo pandemijos pradžios, ne tik siekiant užtikrinti visų ligos prevencijos ir saugos reikalavimų laikymąsi, bet ir skatinant darbuotojus rūpintis savo sveikata. 2021 m. IV ketvirčio duomenimis, ne mažiau nei 90 proc. UAB “SANITEX” darbuotojų yra imunizuoti nuo Covid-19 ligos.

Nuo 2021m. visiems įmonių grupės darbuotojams įmonės sąskaita yra suteiktas papildomas sveikatos draudimas – visi darbuotojai gali kreiptis į privačias sveikatos įstaigas ir nemokamai gauti gydymo, profilaktines sveikatos priežiūros, odontologų, tyrimų ir kitas paslaugas.

Aplinkosauga. UAB „SANITEX“ rūpinasi aplinkos apsauga kontroliuodama įmonės veikloje susidarančių atliekų tvarkymą bei elektros energijos naudojimą.

UAB „SANITEX“ utilizuoja sugadintus, pasibaigusio galiojimo termino ar dėl kitų priežasčių netinkamus parduoti ir vartoti maisto produktus utilizavimo paslaugas teikiančioje įmonėje, yra VŠĮ „Žalias taškas”, kurios viena iš veiklų yra prekių pakuočių atliekų tvarkymo koordinavimas, narė. Visos kitos įmonės veikloje susidariusios atliekos rūšiuojamos į specialius konteinerius ir perduodamos atliekų tvarkytojui. UAB „SANITEX“ taip pat skatina rūšiuoti ir biuro darbuotojus: biuruose pastatytos specialios atliekų rūšiavimui skirtos šiukšliadėžės, taip pat darbuotojams periodiškai teikiama papildoma informacija apie rūšiavimo konteinerius.

Taip pat UAB „SANITEX“ 2015-2016 m. pakeitė visas biuruose, parduotuvėse ir sandėliuose naudojamas elektros lemputes į energiją taupančias, tokiu būdu taupant elektros energijos sunaudojimą.

Siekdama plėtoti atsinaujinančių energetikos šaltinių naudojimą, 2021 m. UAB „SANITEX“ ant 9 jai priklausančių biurų ir parduotuvių įrengė saulės elektrines, užtikrinančias šių objektų aprūpinimą elektros energija, bei toliau plėtoja elektrinių vystymą – 2022 m. įrengs saulės elektrinių už daugiau kaip 500 000 Eur sumą

Visą įmonių grupės lengvųjų automobilių parką sudaro nauji automobiliai, ne žemesnio nei EURO6 standarto, darbuotojai skatinami vengti nebūtinų kelionių, vykdyti susitikimus nuotoliniu būdu, siekiant išmetamo CO2 kiekio sumažinimo ir aplinkos tausojimo.

Produktų sauga. 2012 m. liepos mėn. Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos atrinko 5 ūkio subjektus, kurių rizikingumo lygis žemiausias, o priežiūra mažiausiai intensyvi ir pasiūlė pasirašyti ūkio subjekto, siekiančio būti įrašytu į Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos „Baltąjį sąrašą“, deklaraciją bei ją pateikti inspekcijai. 2012 m. gruodžio 12 d. inspekcijos viršininko įsakymu buvo patvirtintas „Baltasis sąrašas“, į kurį buvo įtrauktos 4 žemiausio rizikos lygio įmonės, taip pat ir UAB „SANITEX“. Šis sąrašas buvo pakeistas 2015 m. birželio 1 d., tačiau mūsų įmonė išliko įtraukta į „Baltająjį sąrašą“. Tai didelis įmonės atsakingumo įvertinimas ir pripažinimas, kad tinkamai valdome tiekiamų produktų saugą

Taigi UAB „SANITEX“ ne tik laikosi teisės aktų reikalavimų, bet taip pat ir siekia aukštesnių tikslų, iškeltų siekiant padidinti įmonės socialinę atsakomybę. UAB „SANITEX“ ketina ir toliau aktyviai vykdyti socialiai atsakingą veiklą bei gerinti aukščiau apibrėžtus rezultatus.

Bet kokią informaciją apie galimus ar žinomus pažeidimus, tarp jų ir teisės aktų pažeidimus UAB SANITEX, kviečiame pranešti elektroniniu paštu [email protected]. Užtikriname, kad garantuojamas anonimiškumas apie bet kokį pranešimą.